Düşü Doz Kemoterapi / İPT / İnsülin Potansiyel Arttırıcı Kemoterapi

KISACA

Düşük doz kemoterapide hedef, çok küçük dozlar kullanarak yan etkileri en alt seviyede tutmaktır. Düşük dozun etkisini arttırmak için, tedavi genellikle diğer tedavilerle birleştirilir.

Düşük doz kemoterapinin özel bir formu IPT’dir.

IPT’nin açılımı, “İnsülin Potansiyel Arttırıcı Terapi”dir. Bu tip kemoterapi ile, düşük doz sitostatik ilaçlar hipoglisemi durumunda uygulanır.

Düşük doz kemoterapide NASIL İŞLİYOR?

Tümör hücreleri esas olarak şeker (glikoz) tarafından sağlanan bir enerji kaynağına muhtaçtırlar.

İnsülinin neden olduğu yapay olarak tetiklenen hipogliseminin, kanser hücrelerini zayıflattığı ve kemoterapiye karşı daha duyarlı hale getirdiği kabul edilmektedir.
Kesin etki mekanizması ne yazık ki bilinmemektedir.

HANGİ KANSER TÜRLERİNE KARŞI KULLANILABİLMEKTEDİR?

Hipoglisemili ve hipoglisemisiz düşük doz kemoterapi, normalde kemoterapi ile tedavi edilebilen tüm kanserlerde uygulanabilmektedir.